yom2

שימו לב מה קרה כאן בליל יום העצמאות!!!

18:45 בימה יהודית ברחבת הגלגיליות (ליד כיכר עצמאות) תפילה חגיגית ולאחריה ריקודי שמחה והופעה של אודי דוידי

23:00 בקאנטרי בריכת אליצור, מופע טלפטיה ואחריו "שרים ישראלי" 

yom1  yom2