מבצע צוק איתן 

zukeitan

מבצע צוק איתן בעזה מיוני 8 עד לאוגוסט 15 2014