תמונות מטיול עשינו לנגב בפסח 2005 - כולנו היינו אז צעירים ויפים