מסכת ברכות 

התחלה: 2005

סיום: ?

מסכת כתובות (לא סיימנו)

התחלה: ?

סיום: ?

מסכת מועד קטן

התחלה: ? 

סיום: שבת תולדות תשע"א (נובמבר 6 2010)

מסכת סוכה

התחלה: שבת ויצא תשע"א (נובמבר 13 2010) 

סיום: שבת בחוקותי תשע"ב (מאי 19 2012)

מסכת ערכין 

התחלה: שבת במדבר תשע"ב (מאי 26 2012)

סיום: שבת פרשת פנחס תשע'ג (יוני 29 2013)

מסכת בבא מציעא

התחלה: שבת פרשת מטות-מסעי תשע"ג (יולי 06 2013)

סיום: חגי העריך שלוש שנים... 

מסכת סנהדרין

התחלה: 2018

נכון לעכשיו: פרק תשיעי, שבת בראשית, תשפ"ב

סיום: ?