שבת פרשת משפחה מארחת תאריך כניסת שבת

השיעור

מתחיל ב:

הערות
כי תצא בלומנצוויג (במקום קלמן) אוגוסט 25 2018   19:00  
כי תבוא מליחי (במקום בן חיים) ספטמבר 01 2018   19:00  
 ניצבים  בן חיים  ספטמבר 08 2018    18:30  
וילך (קלמן) ספטמבר 15 2018   18:30  
חיי שרה אשר נובמבר 3 2018   16:30  
תולדות בלומנצוויג נובמבר 10 2018   16:30  
ויצא בועז נובמבר 17 2018   16:30