בשעה טובה הבנים סיימו את מסכת ערכין!!!

בשבת פרשת פנחס תשע'ג (מאי 29 2013) הבנים סיימו את מסכת ערכין

בשבת פרשת מטות-מסעי התחילו הבנים את מסכת בבא מציעא (שניים אוחזין בטלית)

וכמו שאמר חגי בהתחלת לימוד במסכת: התחלנו כרגע מסע של שלוש שנים...